Chi cục thuế Quận Hoàng Mai đến Chúc mừng Doanh nhân – Doanh nghiệp nhân ngày “Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10”

Ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định việc tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu:

– Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trài thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân.

– Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội là đơn vị nhiều năm liền hoàn thành các chỉ tiêu và làm tốt công tác nộp thuế đối với Nhà nước. Bên cạnh thực hiện tốt kinh doanh, Công ty còn thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước quy định trong đó có chính sách về thuế. Chính vì vậy, vào đúng ngày “Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10”, Ban Giám đốc Công ty vui mừng tiếp đón đoàn đại biểu Chi cục thuế Quận Hoàng Mai do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa – Đội trưởng đội kiểm tra thuế số 2 – trưởng đoàn sang chúc mừng doanh nghiệp.

 

Video

Client