Thành tích của đơn vị

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng bằng khen cho đơn vị
“Đã có nhiều đóng góp, tích cực tham gia Hội chợ làng nghề Việt Nam, Hội thi sản phẩm thủ công lần thứ VII – Cúp Thăng Long”

UBND TP Hà Nội ra quyết định về việc khen thưởng các doanh nghiệp
có thành tích công tác năm 2014

UBND TP Hà Nội ra quyết định về việc khen thưởng các cá nhân
có thành tích công tác năm 2011

Video

Client