Công ty bảo vệ Trường Sơn Hà Nội tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ PCCC cho nhân viên

Ngày 29 tháng 3 năm 2014 Công ty bảo vệ Trường Sơn Hà Nội tổ chức, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ và cấp chứng chỉ PCCC cho nhân viên. Đây là một trong nhiều nội dung đào tạo bắt buộc của “Chương trình Đào tạo nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp”.

Đúng 14h00 ngày 29 tháng 3 năm 2014, Công ty bảo vệ Trường Sơn Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai tổ chức, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ và cấp chứng chỉ PCCC cho nhân viên bảo vệ.

Khóa học được triển khai học tập và thực hành tại Trung tâm dạy nghề quận Hoàng Mai với nội dung đào đào tạo được chia làm 2 phần: Lý thuyết công tác PCCC nói chung và thực hành PCCC. Tham gia giảng dạy và huấn luyện có giảng viên của trường Học viện PCCC cùng đại diện công ty bảo vệ Trường Sơn Hà Nội. (Một số tư liệu ảnh được chúng tôi ghi lại trong toàn bộ buổi tập huấn).

Video

Khách hàng