Công Ty CPDV Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội khai giảng lớp đào tạo nhân viên bảo vệ khóa 4

Tiếp nối theo chương trình đào tạo nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp khóa III vào tháng 3 năm 2013, là một doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện hay nói cách khác là một nghề kinh doanh đặc biệt, có sự giám sát, quản lý chặt chẽ của Cơ quan quản lý nhà nước (theo nghị định 52/2008/NĐ-CP và thông tư 45/TT-BCA/2009), Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Trường Sơn Hà Nội đã mở lớp đào tạo nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp khóa IV vào ngày 05 tháng 8 năm 2013.

Video

Client