Cục thuế thành phố Hà Nội – Tuyên dương các điển hình thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế 2010-2014

Nhằm tôn vinh, ghi nhận thành tích và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2014; được sự nhất trí của UBND TP Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2010 – 2014.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội đã vinh dự được nhận Giấy khen của Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Video

Client