Đào tạo, huấn luyện kỹ năng, Nghiệp vụ đối với nhân viên bảo vệ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội luôn quan tâm đến công tác huấn luyện và đào tạo Nghiệp vụ là một trong những yếu tố quan trọng đối với nhân viên bảo vệ chính là đào tạo về phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp. Về mặt phẩm chất, nhân viên bảo vệ phải bảo đảm sự nhanh nhẹn, thân thiện và thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp trong công việc, nhân viên bảo vệ phải trải qua khóa huấn luyện về nghiệp vụ như tác phong, đội ngũ, nghiệp vụ kiểm tra, ứng phó, tuần tra, kiểm soát hướng dẫn và ngăn ngừa các sự cố, nhân viên bảo vệ phải có các kỹ năng võ thuật, sử dụng CCHT và được trang bị đầy đủ kinh nghiệm kiến thức pháp luật!

(Buổi huấn luyện kỹ năng và đào tạo nghiệp vụ bảo vệ tại mục tiêu Ngân hàng HDBank; nhà máy Toyota Boshoku Hà Nội)

Video

Khách hàng