Thế mạnh của Công ty

A. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội tự hào là một trong số ít các đơn vị bảo vệ trực tiếp do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64) Tổng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTATXH thuộc Bộ công an quản lý trực tiếp về điều kiện đặc thù kinh doanh Dịch vụ bảo vệ.

Theo Mục 7 (đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ) của Thông tư 45/2009/TT-BCA(C11) của Bộ Công An ban hành ngà14 tháng 7 năm 2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội đã tổ chức các lớp đào tạo nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp để phục vụ việc cung cấp dịch vụ bảo vệ cho khách hàng và được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (C64) – Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTATXH – Bộ Công an sát hạch và cấp Giấy chứng nhận đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. (Một số mẫu Giấy chứng nhận đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ điển hình dưới đây)

B. Tiếp nối thành công năm 2012, để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai dịch vụ bảo vệ cho khách hàng đồng thời khẳng định tính công bằng về các nội dung cam kết trong hợp đồng kinh tế với các khách hàng khi có rủi ro liên quan tới thất thoát tái sản. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội đã phối hợp với Công ty Bảo Hiểm PVI Đông Đô trực thuộc Tổng công ty Bảo Hiểm PVI để ký kết Hợp đồng Bảo hiểm Trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp và dân sự.

Hợp đồng Bảo hiểm Trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp và dân sự chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 với mức trách nhiệm: 2.000.000.000 VNĐ / mỗi vụ, mọi vụ và cho cả thời hạn bảo hiểm.

Mẫu “Giấy chứng nhận Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp và dân sự” như sau:

C. Ngày 11 tháng 3 năm 2014, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội đã kết hợp cùng với Tổng Công ty Bảo hiểm PVI thực hiện Hợp đồng “Bảo hiểm con người kết hợp” áp dụng cho 510 nhân viên đang làm việc tại Đơn vị. Mẫu “Giấy chứng nhận Bảo hiểm con người kết hợp” như sau:

 

Video

Client