Tư cách pháp nhân

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội có đầy đủ giấp phép và chứng nhận về chất lượng bảo vệ do các cơ quan có thẩm quyền cấp theo nghị định số 96/2016/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2016. Khi Quý khách hàng liên hệ bất cứ công ty dịch vụ bảo vệ nào, hãy yêu cầu các giấy phép sau đây.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

 

Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ đối với nhân viên bảo vệ

Video

Khách hàng