Hội nghị tổng kết Công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015

Ngày 31 tháng 01 năm 2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015” để cùng đánh giá lại những việc đã làm được, chưa làm được so với chỉ tiêu đề ra. Qua đó, rút kinh nghiệm, bài học cho năm 2015 để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.
Trong quá trình tổng kết, từng cá nhân, đơn vị nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để thấy rõ được trách nhiệm của mình đối với những nhiệm vụ được giao
Sau tổng kết từng cá nhân, đơn vị, phòng ban chủ động xây dựng kế hoạch công tác theo tiêu chí của Ban giám đốc đã đề ra để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình tổng kết. Riêng Video Clip được thể hiện trong mục Video tại Trang chủ của Website).

Jpeg

Video

Khách hàng