Hội nghị Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2012 và Triển khai nhiệm vụ năm 2013

Ngày 12 tháng 01 năm 2013, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2012 nhằm phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm trên các mặt công tác năm 2012, từ đó đặt chỉ tiêu, kế hoạch và chiến lược kinh doanh của đơn vị cho năm 2013.

Về dự buổi tổng kết có sự góp mặt của:

Video

Client