Khai giảng lớp đào tạo nhân viên bảo vệ khóa 5

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội là một doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện hay nói cách khác là một nghề kinh doanh đặc biệt, có sự giám sát, quản lý chặt chẽ của Cơ quan quản lý nhà nước (theo nghị định 52/2008/NĐ-CP và thông tư 45/TT-BCA/2009). Bước sang năm 2014, Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Trường Sơn Hà Nội đã mở lớp đào tạo nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp khóa V vào ngày 08 tháng 3 năm 2014.

Video

Khách hàng