Triển khai dịch vụ bảo vệ tại Công ty TNHH Gunze Hà Nội – KCN Đồng Văn II

Công Ty TNHH Gunze Hà Nội là một trong các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại thị trường Việt Nam. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sợi và các sản phẩm từ sợi. Công Ty TNHH Gunze Hà Nội được xây dựng với diện tích sàn xây dựng lên tới gần 6,000 m² với khoảng 300 công nhân sản xuất 24h/24h.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội chính thức triển khai dịch vụ bảo vệ tại Công Ty TNHH Gunze Hà Nội từ ngày 1/4/2020 (một số hình ảnh ngày triển khai).

Công tác kiểm đếm, nhận bàn giao tài sản

Video

Client