Sát hạch “Chương trình đào tạo nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp khóa II” ngày 22 tháng 7 năm 2012

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội – Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự an toàn xã hội – Bộ Công An quyết định thành lập Hội đồng sát hạch nhân viên khóa II.

Hội đồng sát hạch nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp khóa II – Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Trường Sơn Hà Nội bao gồm các đồng chí:

Thiếu tướng Phạm Thanh Đàm – Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH – Chủ tịch Hội Đồng
Thượng tá Phạm Văn Tiến – Phó trưởng phòng 3 – Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Thành Viên.
Trung úy Trịnh Đại Dương – Cán bộ phòng 3 – Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Thành Viên.
Ông Đỗ Tất Luận – Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội – Thành viên .

Video

Client