Bảo vệ vật chất và tài sản cố định

Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Trường Sơn Hà Nội cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ sở vật chất và tài sản cố định cho khách hàng ví dụ:

* Ngân hàng
* Toà nhà, Trung tâm Thương mại
* Nhà máy, kho tàng
* Trung tâm thương mại
* Căn hộ
* Khách sạn, câu lạc bộ, nhà hàng
* Nhà riêng
* Các loại hình trường học
* Siêu thị
* Bệnh viện
* Khu công nghiệp
* Công trường xây dựng

Bảo vệ Văn phòng Công ty phần mềm trò chơi Việt nam – Vinagame

Bảo vệ Trụ sở Văn phòng Toà nhà Opera Business Centre

Bảo vệ các điểm triển khai dịch vụ của Công ty Vinagame

Bảo vệ Trụ sở Toà soạn báo Phụ nữ Việt nam

Bảo vệ Văn phòng Phòng khám Quốc tế Việt Nam – Singapo

 

Video

Client