Bảo vệ yếu nhân

Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Trường Sơn Hà Nội cung cấp dịch vụ bảo vệ các nhân vật quan trọng:

* Các doanh nhân
* Các nhà chính trị cấp cao
* Người nước ngoài

Bảo vệ tiếp cận Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng
Đến thăm và làm việc với Ban quán lý Dự án công trường Xây dựng
“Nhà làm việc các cơ quan Quốc Hội”

Bảo vệ tiếp cận Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Lễ khởi công xây dựng
Tòa bảo tháp Ngọc xá lợi Phật – Chùa Bái Đính ( Ninh Bình )

Video

Client