Dịch vụ bảo vệ Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội đã và đang thực hiện hợp đồng bảo vệ cho các loại hình doanh nghiệp như sau: Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các loại hình nhà máy doanh nghiệp.

Bảo vệ Nhà máy dây và cáp điện Thiên Phú

Bảo vệ Công ty TNHH Nidec Nissin Việt nam

Bảo vệ Công ty Autohaus – MecedesBenz Hà Nội

Bảo vệ Công ty thức ăn gia súc Miwon Farmsco Vina

Bảo vệ Công ty may Hàn Quốc – GSNC

Video

Client