Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ PCCC cho nhân viên

Sáng Ngày 08/07/2012, Công ty bảo vệ Trường Sơn Hà Nội đã phối hợp với cảnh sát PCCC của Bộ Công an tổ chức, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ và cấp chứng chỉ PCCC cho nhân viên bảo vệ. Đây là một trong những nội dung đào tạo bắt buộc dành cho nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.

Khóa học được triển khai học tập và thực hành tại Trung tâm dạy nghề quận Hoàng Mai với nội dung đào đào tạo được chia làm 2 phần: Lý thuyết công tác PCCC nói chung và thực hành PCCC. Tham gia giảng dạy và huấn luyện có giảng viên của trường Học viện PCCC cùng đại diện công ty bảo vệ Trường Sơn Hà Nội.

Sau đây là một số tư liệu ảnh được chúng tôi ghi lại trong toàn bộ buổi tập huấn:

Video

Client