Triển khai bảo vệ kho hàng shopee

Kho hàng Shopee thuộc Công ty TNHH S-Trading, là một trong những kho cung cấp đa dạng đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng online trên cả nước. Với khối lượng tài sản lớn, đa dạng về thể loại, chủng loại nên yêu cầu đòi hỏi kiểm soát an ninh chuyên nghiệp tránh tình trạng rủi ro thất thoát, mát mát về tài sản. Với bề dày kinh nghiệm trong quy trình kiểm soát, bảo vệ kho hàng, ngày 01/9/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội đã triển khai và tiếp nhận bảo vệ kho hàng Shopee của công ty TNHH S-Trading.

Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Trường Sơn Hà Nội luôn hoạt động theo một nguyên lý rõ ràng nhằm cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Quý khách hàng bao gồm: Nhân viên, tài sản của khách hàng và luôn đảm bảo an toàn cho tài sản trong khu vực mục tiêu. Dựa trên nguyên lý này, các nguyên tắc và quy chế hoạt động bảo vệ sẽ luôn tôn trọng các quyền công dân được quy định trong Luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như theo các quy định do Ban lãnh đạo Kho hàng đề ra.

Để đạt được mục đích đảm bảo an ninh, an toàn tránh thất thoát, mất mát về tài sản, đòi hỏi các quyết định và giải pháp an ninh phải dựa trên luật, nguyên tắc và quy chuẩn an ninh. Bởi vậy thực tế, các nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp của Công ty Trường Sơn Hà Nội khi tiếp nhân kho hàng đã xây dựng quy trình bảo vệ nghiêm ngặt về kiểm soát con người và phương tiện ra/vào xuất nhập hàng.

Bảo vệ kho hàng Shopee

Mục tiêu trước tiên của dịch vụ bảo vệ Công ty Trường Sơn Hà Nội là hỗ trợ khách hàng trong việc phòng ngừa thiệt hại, mất mát mà nguyên nhân là do thiếu các hoạt động và biện pháp an toàn, an ninh cần thiết. Các nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp sẽ chịu trách nhiệm trong khi thực thi nhiệm vụ được giao. Toàn bộ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp sẽ có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các cán bộ công nhân viên và bảo vệ tài sản của Kho hàng. Ngoài ra, các nhân viên bảo vệ sẽ có trách nhiệm chỉ dẫn, hướng dẫn khách thăm hoặc đến liên hệ công tác.

Hơn thế nữa, các nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp Trường Sơn Hà Nội liên tục tuần tra nhằm phát hiện các trường hợp nguy hiểm, mất an toàn, các trường hợp cần trợ giúp, tai nạn, vụ việc lộn xộn, mất trật tự, trộm cắp và các hoạt động khác có ảnh hưởng tới nhiệm vụ bảo vệ và tài sản trong phạm vi của Kho hàng. Mọi trường hợp khẩn cấp sẽ được nhân viên bảo vệ thông báo kịp thời tới Ban Lãnh đạo Kho hàng và tới Ban Chỉ huy đội bảo vệ tại mục tiêu, Phòng chỉ huy nghiệp vụ và các bộ phận phản ứng nhanh thuộc Công ty bảo vệ Trường Sơn Hà Nội nhằm trợ giúp mục tiêu bảo vệ như: đội cơ động, đội kiểm tra điều lệnh nghi thức.v..v..để kịp thời có giải pháp hoặc phối hợp giải quyết tại chỗ.

Video

Client