Triển khai bảo vệ mục tiêu!

Ngày 30/06/2024 thực hiện Hợp đồng đã ký kết giữa Công ty CPDV Bảo vệ Trường Sơn Hà NộiCông ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội; địa chỉ: Phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc, Công ty Trường sơn triển khai dịch vụ bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn con người, kiểm soát tài sản, hàng hóa tại mục tiêu!

Video

Khách hàng