Triển khai bảo vệ tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga

Ngân hàng là nơi trung tâm tài chính thương mại, tín dụng, thường có nhiều người và phương tiện qua lại. Mặt khác khách hàng ra vào đủ thành phần tầng lớp với trình độ học thức khác nhau, nên tính chất mục tiêu rất phức tạp, do vậy vấn đề an ninh, an toàn cần phải được đặt lên hàng đầu.

Ngày 01/01/2018, Công ty CPDV Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội triển khai bảo vệ tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga. Nhiệm vụ chính của nhân viên bảo vệ Trường Sơn Hà Nội là bảo vệ cán bộ, nhân viên trong ngân hàng, tiền và tài sản của ngân hàng. Bên cạnh đó còn có nhiệm vụ bảo vệ khách hàng và  tài sản của khách hàng đến giao dịch khỏi bị cướp giật hay trộm cắp thông qua công tác đánh giá, quan sát đối tượng, phòng ngừa ngay những trường hợp kẻ gian có ý định vào ngân hàng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, các khu vực két sắt ký gửi cũng cần được giám sát đặc biệt.

Bảo vệ Ngân hàng liên doanh Việt Nga

Các Ngân hàng và các phòng giao dịch được phân tích chi tiết và có những phương án bảo vệ khác nhau sao cho phù hợp với những yêu cầu về con người, trang thiết bị…, mục tiêu đề ra. Nhân viên bảo vệ luôn đảm bảo trang phục đúng quy định, luôn có thái độ vui vẻ, hoà nhã nhưng đảm bảo cảnh giác cao độ với mọi người xung quanh; Hướng dẫn nghiêm túc, yêu cầu mọi người tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng ; không được sử dụng trạng thiết bị/tài sản cũng như không được làm tắt, làm trái các quy định đề ra.

Công ty Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội hiện nay đang được đánh giá là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ có uy tín lớn, đáng tin cậy để khách hàng có thể an tâm, tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ ngân hàng.

Video

Client