Triển khai dịch vụ bảo vệ Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam

Tại Việt Nam, Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam đồng hành cùng khách hàng trong việc đưa ra các quyết định về bảo vệ sức khỏe, gia tăng tài sản cũng như hoạch định tương lai. Với hơn 1.5 triệu khách hàng, gần 60.000 tư vấn viên và các đối tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm cùng mạng lưới 87 văn phòng trên khắp cả nước.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội đã nỗ lực triển khai thành công dịch vụ bảo vệ tại các chi nhánh, văn phòng của Công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam tại các tỉnh, thành phố gồm:

Một số hình ảnh ngày triển khai dịch vụ bảo vệ:

Video

Khách hàng