Triển khai Dịch vụ bảo vệ tại HD Bank – Chi nhánh Hòa Bình

Ngày 01/10/2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội tiếp tục triển khai dịch vụ bảo vệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh Hòa Bình. Đây là chi nhánh thứ 9 mà HD Bank giao cho Công ty chúng tôi triển khai dịch vụ bảo vệ, cụ thể:

1. HD Bank chi nhánh Hùng Vương – Hà Nội.

2. HD Bank chi nhánh Hồ Gươm – Hà Nội.

3. HD Bank chi nhánh Hải Đăng – Hải Phòng.

4. HD Bank chi nhánh Phú Thọ.

5. HD Bank chi nhánh Cao Bằng.

6. HD Bank chi nhánh Tuyên Quang.

7. HD Bank chi nhánh Yên Bái.

8. HD Bank chi nhánh Quảng Trị.

9. HD Bank chi nhánh Hòa Bình.

10. Kế hoạch tháng 11 và tháng 12/2022 sẽ tiếp tục triển khai HD Bank chi nhánh Điện Biên và HD Bank chi nhánh Lai Châu.

Một số hình ảnh ngày triển khai:

 

     

Video

Khách hàng