Triển khai dịch vụ bảo vệ tại nhà máy VinaPro

Ngày 01 tháng 10 năm 2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội tổ chức triển khai dịch vụ bảo vệ tại nhà máy sản xuất nông sản VinaPro – tỉnh Hòa Bình. Một số hình ảnh ngày triển khai:

Video

Khách hàng