UBND TP Hà Nội ra quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích công tác năm 2011

Sau khi đón nhận bằng khen của  Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội  theo quyết định 1533/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 4 năm 2012 ra về việc khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua Khối doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2011. Ngày 15 tháng 5 năm 2012 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội tiếp tục đón nhận tin vui : Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc : Đỗ Tất Luận được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội  khen thưởng là cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua Khối doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2011.

Video

Client