Dịch vụ

Dịch vụ bảo vệ

Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Trường Sơn Hà Nội cung cấp dịch vụ bảo vệ các nhân vật quan trọng: * Các doanh nhân * Các nhà chính trị cấp cao * Người nước ngoài Bảo vệ tiếp cận Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng Đến thăm và làm việc với Ban quán lý Dự án công trường Xây dựng “Nhà làm việc các cơ quan Quốc Hội” Bảo vệ tiếp cận Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Dịch vụ hộ tống, áp tải xe tiền

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội cung cấp các dịch vụ hộ tống, áp tải xe tiền. * Hộ tống hàng hoá có giá trị cao * Hộ tống và áp tải, vận chuyển tiền

Bảo vệ sự kiện lưu động

Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Trường Sơn Hà Nội cung cấp dịch vụ bảo vệ các sự kiện, các chương trình lưu động như: * Hội nghị * Trình diễn ca nhạc * Liên hoan * Hội chợ triển lãm th

Bảo vệ vật chất và tài sản cố định

Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Trường Sơn Hà Nội cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ sở vật chất và tài sản cố định cho khách hàng ví dụ: * Ngân hàng * Toà nhà, Trung tâm Thương mại * Nhà máy,

Dịch vụ bảo vệ Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Trường Sơn Hà Nội đã và đang thực hiện hợp đồng bảo vệ cho các loại hình doanh nghiệp như sau: Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các loại hình nhà máy doanh nghi

Khách hàng